ARTECH Andrzej Rządzki

konsulting w branży HVACR

1 (1)

Posiadam ponad 30 letnie doświadczenie w branży instalacji HVAC (grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacji i chłodnictwa) związane z moją działalnością zawodową w prowadzeniu i obsłudze projektów. W okresie mojej dotychczasowej aktywności zawodowej pracowałem w następujących firmach z branży HVAC:

Miejskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych, Warszawa (1986 – 1988)
METRO Warszawskie, Warszawa (1988 – 1991)
TRANE American Standard, Warszawa (1995 – 2001)
Carrier United Technologies, Warszawa (2001 – 2006)
AC Refrigeration Legionowo (2006 – 2009)
Climaveneta Polska, Legionowo (2009 – 2015)
Elektronika S.A., odział Warszawa (2015 – 2016)
BR Texo, firma projektowo-wykonawcza, Gabryelin k/Piaseczna (2017-2019 )

kolejno na stanowiskach: majster budowy, inżynier budowy, inżynier ds. zaopatrzenia i koordynacji projektów, inspektor nadzoru inwestorskiego, inżynier sprzedaży, szef sprzedaży Applied systems, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, dyrektor handlowy, prokurent, dyrektor rozwoju biznesu, dyrektor sprzedaży i serwisu…

W czasie wieloletniej pracy zawodowej zdobyłem wszechstronną wiedzę na temat szczegółowego funkcjonowania branży HVAC, w tym skomplikowanych relacji pomiędzy: Inwestorem – nadzorem inwestorskim – Wykonawcą (lub Generalnym Wykonawcą) -nadzorem budowlanym i branżowym – Projektantem – Instalatorem. Podczas 30 letniego stażu w branży zdobyłem gruntowną wiedzę
i znajomość funkcjonowania różnorodnych rozwiązań projektowych stosowanych w zależności od rodzaju obiektu, np… preferencji systemowych w aspekcie funkcjonowania ekonomicznego instalacji. Poznałem wiele różnorodnych systemów, zarówno rozproszonych i scentralizowanych oraz różnych w swej skali i przeznaczeniu instalacji. Były to w szczególności: systemy chłodzenia i klimatyzacji; w tym w przeważającej większości systemy klimatyzacji komfortu oraz klimatyzacji precyzyjnej dla centrów baz danych i przetwarzania informacji.

Zdobyłem również wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowanych w branży technologii, w tym m.in.: instalacje wody lodowej, systemy „free-coolingu” – pośredni i bezpośredni, systemów klimatyzacji w oparciu
o wodę lodową lub instalacje freonowe (tzw.bezpośredniego odparowania), systemy multi split, systemy VRF, a ostatnio instalacje pomp ciepła. Realizowałem też projekty z zakresu wentylacji: bytowej, komercyjnej i przemysłowej w oparciu o centrale AHU oraz monobloki typu ROOFTOP zarówno bez odzysku jak i z odzyskiem ciepła.

W latach 1995 – 2016 zajmowałem się nadzorem nad sprzedażą i bezpośrednią sprzedażą urządzeń i systemów. W tym czasie byłem bezpośrednim przedstawicielem znanych i cenionych marek takich jak: CARRIER, CLIMAVENETA, JACIR Air Treatment, GOHL, MITSUBISHI, REFRION, RHOSS, TOSHIBA, TRANE, UNIFLAIR, a więc wiodących marek leaderów technologicznych i innowacyjnych w swoich segmentach działania branży HVAC. Portfolio projektów z którymi miałem bliższą styczność obejmuje: centra handlowe i rozrywki, budynki komercyjne typu biurowce, zakłady przemysłowe: w branży spożywczej, produkcyjnej i wytwórczej. Pozwoliło mi to na poznanie priorytetów wykonania różnorodnych instalacji, patrząc z różnych punktów widzenia: Projektanta, Użytkownika, czy Inwestora/Dewelopera. Zdobyte doświadczenie pozwala mi na obiektywne spojrzenie na systemy, urządzenia i instalacje, kierując się ich rzeczywistymi cechami i  wartościami, zależnie od punktu widzenia Inwestora.